Nemovitost Napajedla okres Zlín

Likvidační správkyně pozůstalosti upozorňuje na prodej nemovitého majetku v obci Napajedla zapsaného na V 1068, a to pozemek parc č. st. 714/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Napajedla č. p. 565 a dále pozemek parc. č. 884/6 - zahrada a pozemek parc. č. 884/7 - orná půda. Obvyklá cena byla stanovena ZP v přílozeSoupis_jmeni_Jan_Haja_33_D_747_2017.pdf (99059)ZP_Jan_Haja_Napajedla_565.pdf (0)