Nemovitost ve Zlíně - Kudlov

Likvidační správkyně pozůstalosti nabízí k prodeji nemovitý majetek, a to: podíl 1/2 nemovitých věcí v katastrální pzemí Kudlov, obci Zlín, zapsaných na LV 154, a to pozemku parc. č. 68 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kudlov, č. p. 13 a dále pozemku parc. č. 49/2 - zahrada. Obvyklá cena nemovitostí byla stanovena ZP v příloze.

Soupis_jmeni_SIdlovsky_33_D_1377_2017.pdf (95729)zp_Sidlovsky.pdf (1975779)