Nové podmínky oddlužení od 1. 6. 2019

14.05.2019 20:53

Poslanecká sněmovna schválila definitivní podobu novely insolvenčního zákona, která od 1.6.2019 umožní vstup do oddlužení podstatně většímu okruhu žadatelů.

Novela ruší dosavadní podmínku pro vstup do oddlužení pouze pro žadatele, kteří byli schopni splatit alespoň 30% svých dluhů. Nadále bude platit, že žadatel bude muset být schopen měsíčně zaplatit částku alespoň ve výši dvojnásobku odměny insolvenčního správce, tj. v případě individuálního žadatele ca 2.178 Kč měsíčně a v případě společného oddlužení manželů ca 3.267 Kč měsíčně.

K oddlužení dojde, splatí-li žadatel během tří let 60% svých dluhů nebo během pěti let 30% dluhů. Při nedosažení této hranice schválí oddlužení soud, pokud se žadatel pod dohledem insolvenčního správce o splacení dluhů snažil.

Novela také zakazuje činnost různých nelicencovaných oddlužovacích agentur, které nadále nebudou smět oddlužení zpracovávat ani takovou službu vůbec nabízet. Zpracovávat vstup žadatelů do oddlužení tak budou moci napříště pouze advokáti nebo jiné právně kvalifikované osoby a státem akreditované organizace.