Informace o nás

Povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) mi bylo uděleno Ministerstvem spravedlnosti ČR v září roku 2009.

Pracuji v týmu se svým asistentem, spolupracuji s právníkem dalšími zkušenějšími kolegy.

 V současné době jsem ustanovena insolvenčním správcem více než dvouset padesáti úpadců, z nichž většinu tvoří oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů.

 Jsem  řádným členem Asociace insolvenčních správců.

logo

 

Zároveň působím od listopadu roku 1994 jako daňový poradce a jsem zapsána do Seznamu vedeného Komorou daňových poradců České republiky pod ev. číslem 1190.

Snažím se tak skloubit dvě profese, které  v podnikatelském prostředí - bohužel - řeší v některých případech  na sebe navazující  situace - podnikání a následný úpadek.

Majetek na prodej

Prodej majetku

21.10.2016 00:00
- RD v obci Trávník č. 38, okres Kroměříž, parcela st. 80 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 38 bydlení a dále p. č. 95/1   zahrada a parc č. 95/2 ostatní plocha, LV 462,    KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž - RD v obci Litečnice č. 103, okres Kroměříž, parc. st. 44...