Informace o nás

Povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) mi bylo uděleno Ministerstvem spravedlnosti ČR v září roku 2009.

Pracuji v týmu se svým asistentem, spolupracujeme s právníky a dalšími zkušenějšími kolegy.

 V současné době jsem ustanovena insolvenčním správcem více než dvouset osmdesáti úpadců, z nichž většinu tvoří oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů.

 Jsem  řádným členem Asociace insolvenčních správců.

logo

 

Zároveň působím od listopadu roku 1994 jako daňový poradce a jsem zapsána do Seznamu vedeného Komorou daňových poradců České republiky pod ev. číslem 1190.

Snažím se tak skloubit dvě profese, které  v podnikatelském prostředí - bohužel - řeší v některých případech  na sebe navazující  situace - podnikání a následný úpadek.