Prodej majetku

Střelné zbraně

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji Střelná zbraň kulobroková kozlice vzor ČZ 502.3 Střelná zbraň brokovnice - broková kozlice vzor ČZ 581-04 Posouzení zbraní znalcem v příloze. Nejvyšší nabídce     posouzení zbraní.pdf (334403)Usnesení souhlas se zpeněžení.pdf...

Nemovitost ve Zlíně - Kudlov

Likvidační správkyně pozůstalosti nabízí k prodeji nemovitý majetek, a to: podíl 1/2 nemovitých věcí v katastrální pzemí Kudlov, obci Zlín, zapsaných na LV 154, a to pozemku parc. č. 68 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kudlov, č. p. 13 a dále pozemku parc. č. 49/2 - zahrada....

Nemovitost Napajedla okres Zlín

Likvidační správkyně pozůstalosti upozorňuje na prodej nemovitého majetku v obci Napajedla zapsaného na V 1068, a to pozemek parc č. st. 714/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Napajedla č. p. 565 a dále pozemek parc. č. 884/6 - zahrada a pozemek parc. č. 884/7 - orná půda....

Prodej bytu Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 7976/2020 si dovoluje upozornit na připravovaný prodej nemovitosti bytu v obci Dolní Radouň. Podmínky výběrového řízení, pokyn zajištěného věřitele a znalecký posudek v příloze Podmínky výběrového...

Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za společností ASTEX spol. s r. o., IČ...

Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za Ing. Ferdinandem a Vlastou Pernicovými, oba...

Orná půda v k. ú. Vysoké Mýto

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod č. j. KSPH 65 INS 21897/2019 nabízí k prodeji podíl 1/14 orné půdy parc. č. 4772/22 v k. ú. a obci Vysoké Mýto, na LV č. 2215 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Znalecký posudek není...

Rodinný dům v obci Dobřany

Insolvenční správkyně si dovoluje upozornit na připravované zpeněžení parc. č. 1709 jejíž součástí je rodinný dům č. p. 924, pozemků parc. č. 2505/58  a parc. č. 2505/180 v jednotném funkčním celku s příslušenstvím. Vše na LV č. 1073 pro k. ú. a obec Dobřany, okres Plzeň jih. Znalecký posudek...

Zpeněžení bytu v obci Dolní Radouň

Dovoluji si upozornit na připravované zpeněžení bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č. p. 17, nevytového prostoru (dílny) č. 7 k bytovému č. p. 17, jehož není stavební součástí, podílového vlastnictví pozemku parc. č. st. 219, to vše k. ú. Dolní radouň, obec Jindřichův Hradec. Znalecký posudek...

Prodej orné půdy v k. ú. Otrokovice

V řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Královém pod čj. KSHK 45 INS 18120/2019 nabízím k prodeji nemovitost parc. č. 4522 - orná půda o výměře 1973 m2 v k. ú. a obci Otrokovice. Znalecký posudek zpracován, nabídněte cenu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>