Prodej majetku

Spoluvlastnický podíl v k.ú. Vyšehořovice a Horoušany

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 22630/2019 nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek: V  majetkové podstatě dlužnice se nachází nemovitý majetek: - podíl  1/12 parc. č. 146/3, LV 96, orná půda v k. ú. a obci Horoušany, okres...

Odkup pohledávky ze soudního sporu za dlužníkem The building 91 s. r. o., IČ 067 59 190

Insolvenční správkyně v řízení KSOS 37 INS 24726/2020 oznamuje zahájení výběrového řízení směřujícího ke zpeněžení pohledávky ve výši 225 313 Kč, o kterou je veden spor u OS v Bruntále pod sp. zn. 38 C 39/2020 za společnosti The building 91 s. r. o. se sídlem třída Tomáše Bati 5331, 760 01 ...

Prodej lesů, orné půdy - Petrůvka u Slavičína

Likvidační správkyně si dovoluje upozornit na připravovanou dražbu nemovitého majetku z likvidační podstaty zůst. Radka Svitáka. Předmětem dražby je nemovitý majetek, převážně lesní pozemky. Podrovnosti viz: Drazebni_vyhlaska.pdf (309810)

Prodej lesa a orné půdy Modrá u Velehradu a Velehrad

Likvidační správkyně pozůstalosti nabízí k přímému prodeji tento nemovitý majetek: podíl 1/4 parc. č. 802 lesní pozemek o výměře 201 m2 v k. ú. Modrá u Velehradu, obec Modrá na LV 518 podíl 1/4 parc. č. 803 orná půda o výměře 23 m2 v k. ú. Modrá u Velehradu, obec Modrá na LV 518 podíl 1/3 parc....

Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za společností ASTEX spol. s r. o., IČ...

Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za Ing. Ferdinandem a Vlastou Pernicovými, oba...

Orná půda v k. ú. Vysoké Mýto

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod č. j. KSPH 65 INS 21897/2019 nabízí k prodeji podíl 1/14 orné půdy parc. č. 4772/22 v k. ú. a obci Vysoké Mýto, na LV č. 2215 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Znalecký posudek není...

Rodinný dům v obci Dobřany

Insolvenční správkyně si dovoluje upozornit na připravované zpeněžení parc. č. 1709 jejíž součástí je rodinný dům č. p. 924, pozemků parc. č. 2505/58  a parc. č. 2505/180 v jednotném funkčním celku s příslušenstvím. Vše na LV č. 1073 pro k. ú. a obec Dobřany, okres Plzeň jih. Znalecký posudek...

Zpeněžení bytu v obci Dolní Radouň

Dovoluji si upozornit na připravované zpeněžení bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č. p. 17, nevytového prostoru (dílny) č. 7 k bytovému č. p. 17, jehož není stavební součástí, podílového vlastnictví pozemku parc. č. st. 219, to vše k. ú. Dolní radouň, obec Jindřichův Hradec. Znalecký posudek...

Prodej orné půdy v k. ú. Otrokovice

V řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Královém pod čj. KSHK 45 INS 18120/2019 nabízím k prodeji nemovitost parc. č. 4522 - orná půda o výměře 1973 m2 v k. ú. a obci Otrokovice. Znalecký posudek zpracován, nabídněte cenu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>