Prodej majetku

Pozemky Kojetín

Likvidační správce zůstavitele Jaroslav Ondruška, nar. 03. 11. 1971, posledně bytem Dolnozahradská 223641, 767 01  Kroměříž, zemř. 14. 06. 2015 nabízí k prodeji pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště  Přerov, k. ú. a obec Kojetín a sice: podíl...

Podíl nemovitosti a pozemků Počenice, okres Kroměříž

Likvidační správce nabízí k prodeji: - podíl 3/12 nemovitých věcí zapsaných k KN v KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, na LV č. 189 pro k. ú. Počenice, obec Počenice-Tetětice, a to podíl 3/12 budovy č. p. 13 v části obce Počenice na pozemku parc. č. 464/1, parc. č. 464/2, parc. č. 464/3 a dále podíl...

RD v obci Litenčice a pozemky v Olomouci

Insolvenční správce ve věci KSBR 31 INS 13462/2016 nabízí k prodeji RD v obci Litenčice č. 103 (okres Kroměříž) se všemi součástmi tak, jak je uvedeno na LV č. 18 a dále 1/2 pozemků uvedených na LV č. 363 obec Olomouc, okres Olomouc. Prohlídky a info TOP REAL INVEST s. r. o., KM, tel.573 333 863 p....

RD Trávník okres Kroměříž

Insolvenční správce ve věci KSBR 29 INS 31476/2015 nabízí k prodeji RD v obci Trávník č. p. 38, okres Kroměříž, se všemi součástmi tak, jak je uvedeno na LV č. 462, k. ú. Trávníky, okres Kroměříž. Prohídka a informace podá p. Radana Šímová, tel. 777607070, info@realitysimova.cz. Cena dle znaleckého...

vybavení lékárenské laboratoře

nerezové misky a lžičky, kleště,  skleněné kádinky, odměrné válce, skleněné nálevky, třecí misky s paličkami, plastové stěrky, jednorázové injekční stříkačky, plastové krabičky na masti s víčky, papírové krabičky na léky, samolepky na polep nádobek na masti, lékovky s kapátkem, zkumavky ve...

lékárenské kontrolní karty

pro vstupní kontrolu léčivých a pomocných látek v lékárních

pokladna s tiskárnou

nabízím k prodeji 2 registrační poklady s tiskárnou, které byly používány v lékárně

lednice Alaska

používaná lednice Alaska 120 l a výparníkem
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>