Pozemky Kojetín

Likvidační správce zůstavitele Jaroslav Ondruška, nar. 03. 11. 1971, posledně bytem Dolnozahradská 223641, 767 01  Kroměříž, zemř. 14. 06. 2015 nabízí k prodeji pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště  Přerov, k. ú. a obec Kojetín a sice:

podíl 1/12