Prodej majetku

vybavení lékárenské laboratoře

nerezové misky a lžičky, kleště,  skleněné kádinky, odměrné válce, skleněné nálevky, třecí misky s paličkami, plastové stěrky, jednorázové injekční stříkačky, plastové krabičky na masti s víčky, papírové krabičky na léky, samolepky na polep nádobek na masti, lékovky s kapátkem, zkumavky ve...

lékárenské kontrolní karty

pro vstupní kontrolu léčivých a pomocných látek v lékárních

pokladna s tiskárnou

nabízím k prodeji 2 registrační poklady s tiskárnou, které byly používány v lékárně

lednice Alaska

používaná lednice Alaska 120 l a výparníkem

vysavač VC 406 MAX

Nabízím k prodeji opotřebený vysavač VC 406 MAX, 1600 W. Cena 400 Kč

Rodinný dům Ivanovice na Hané

V insolvencnim rizeni  vedeném pod číslem jednacím KSBR 38 INS 13784/2015 B-8 nabízím k prodeji nemovitost pozemku parcely 180 o výměře 155 m2, druh - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba rod. domu č.p. 513, evidovaná na LV 867, pro KÚ 655848 Ivanovice na Hané. Více info na:...

Rodinný dům v obci Nové Syrovice

Do majetkové podstaty v řízení vedeném pod číslem jednacím  KSBR 33 INS 2369/2015–A-16  zapsán majetek, který  je zajištěn majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka: parcela st. 78 o výměře 228 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nové Syrovice, č. p. 58,...

Pozemky k. ú. Pitín

V řízení vedeném Krajským soudem pod číslem jednacím KSBR 32 INS 23094/2011 nabízím k prodeji je podíl ve výši ideální ¼, a to na: nemovitostech v katastrálním území Pitín LV č. 539 – podíl ve výši ideální ½ -    pozemku parcela č. 2844/25, orná půda, rozsáhlé chráněné území,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>