Prodej majetku

RD Věžky u Kroměříže

Likvidační správce pozůstalosti po Josefu Goldmanovi nabízí ve spolupráci s Exekutorským úřadem ve Zlíně JUDr. Janou Jarkovou k prodeji rodinný dům č. p. v obci Věžky, k. ú. Věžky, obec Věžky, okres Kroměříž, parc. č. 231 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 25, rod. dům a parc....

nemovitosti Troubky - Zdislavice DRAŽBA JIŽ 31. 10. 2018 !!!

Elekronická dražba proběhne 31. 10. 2018 v 9,00 hodin na www.exdražby.cz Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabzí k prodeji nemovitosti zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Zdislavice, obec Troubky - Zdislavice, na LV č. 350, a to podíl 1/2: -...

nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Troubky, obec Troubky - Zdislavice, na LV č. 350, a to podíl 1/2: - parc. č. 418 - orná půda Odhad 22 020 Kč

nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované u KÚ pro pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Zdislavice, obec Troubky - Zdislavice na LV č. 679, a to podíl 4/6: - parc. č. st. 166/2 - zastavená plocha a nádvoří - parc. č. 78/2 -...

byt Most

ve věci KSUL 91 INS 9163/2017 IS nabízí k prodeji bytovou jednotku 3+1, obec Most, ulice Komořanská 3115/81, byt je v zanedbaném stavu. Info Ing. Jan Vlasák, tel. 777 789 151. Nejvyšší nabíce, min. 300 000 Kč

pozemky Horní Ves u Fryštáku

Likvidační správce pozůstalosti zůstavitele Ladislava Bačůvky, nar. 1963, zemřelém 25. 04. 2015, posledně bytem Koryčany, část Lískovec 124 nabízí k prodeji podíl 1/86 nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u KÚ pro Zlíský kraj, KP Zlín, na LV 1896 pro k. ú. Horní Ves u Fryštáku a obec...

Byt Zlín

Likvidační správce zůstavitele Miroslava Trávníčka, nar. 22. 01. 1963, zemř. 25. 10. 2016, posledně bytem třída Tomáše Bati 1276, 76001 Zlín nabízí k prodeji jednotku - byt č. 1276/806 v bytovém domě č. p. 1276 na pozemku parc. č. st. 4299, se kterou je spojen spoluvlastnický podíl 6239/755109 na...

Vypořádací podíl za uvolněný podíl v s. r. o.

Likvidační správce nabízí k prodeji vypořádací podíl za uvolněný podíl ve výši 55 % ve společnosti Kroměřížské IS s. r. o., IČ 26972131, se sídlem Moravcova 253/12, 767 01  Kroměříž, kterému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 110 000 Kč. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném...

Vypořádací podíl za uvolněný podíl v s. r. o.

Likvidační správce nabízí k prodeji vypořádací podíl za uvolněný podíl ve výši 100 % ve společnosti FVS s. r. o.,  se sídlem V Zahrádkách 193, 687 24  Uherský Ostroh, IČ 28283848, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58498, kterému odpovídá vklad...

Podíl pozemku Zdounky

Likvidační správce zůstavitele Miroslav Nauč, nar. 18. 05. 1975, posledně bytem Zborovská 321, zemř. 08. 08. 2015 nabízí k prodeji nemovitosti evidované Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, ovbec a k. ú. Zdounky na LV č. 1464, a to: podíl 1/24 pozemku parc. č. 442...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>