Prodej majetku

nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Troubky, obec Troubky - Zdislavice, na LV č. 350, a to podíl 1/2: - parc. č. 418 - orná půda Odhad 22 020 Kč

nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované u KÚ pro pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Zdislavice, obec Troubky - Zdislavice na LV č. 679, a to podíl 4/6: - parc. č. st. 166/2 - zastavená plocha a nádvoří - parc. č. 78/2 -...

byt Most

ve věci KSUL 91 INS 9163/2017 IS nabízí k prodeji bytovou jednotku 3+1, obec Most, ulice Komořanská 3115/81, byt je v zanedbaném stavu. Info Ing. Jan Vlasák, tel. 777 789 151. Nejvyšší nabíce, min. 300 000 Kč

pozemky Horní Ves u Fryštáku

Likvidační správce pozůstalosti zůstavitele Ladislava Bačůvky, nar. 1963, zemřelém 25. 04. 2015, posledně bytem Koryčany, část Lískovec 124 nabízí k prodeji podíl 1/86 nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u KÚ pro Zlíský kraj, KP Zlín, na LV 1896 pro k. ú. Horní Ves u Fryštáku a obec...

Byt Zlín

Likvidační správce zůstavitele Miroslava Trávníčka, nar. 22. 01. 1963, zemř. 25. 10. 2016, posledně bytem třída Tomáše Bati 1276, 76001 Zlín nabízí k prodeji jednotku - byt č. 1276/806 v bytovém domě č. p. 1276 na pozemku parc. č. st. 4299, se kterou je spojen spoluvlastnický podíl 6239/755109 na...

Vypořádací podíl za uvolněný podíl v s. r. o.

Likvidační správce nabízí k prodeji vypořádací podíl za uvolněný podíl ve výši 55 % ve společnosti Kroměřížské IS s. r. o., IČ 26972131, se sídlem Moravcova 253/12, 767 01  Kroměříž, kterému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 110 000 Kč. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném...

Vypořádací podíl za uvolněný podíl v s. r. o.

Likvidační správce nabízí k prodeji vypořádací podíl za uvolněný podíl ve výši 100 % ve společnosti FVS s. r. o.,  se sídlem V Zahrádkách 193, 687 24  Uherský Ostroh, IČ 28283848, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58498, kterému odpovídá vklad...

Podíl pozemku Zdounky

Likvidační správce zůstavitele Miroslav Nauč, nar. 18. 05. 1975, posledně bytem Zborovská 321, zemř. 08. 08. 2015 nabízí k prodeji nemovitosti evidované Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, ovbec a k. ú. Zdounky na LV č. 1464, a to: podíl 1/24 pozemku parc. č. 442...

Nemovitosti Zlatá Olešnice Semilská

Likvidační správce zůstavitele Miroslav Nauč, nar. 18. 05. 1975, posledně bytem Zbrovská 321, Zdounky, zemř. 08. 08. 2015 nabízí k prodeji nemovitý majek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro k. ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec Zlatá...

Pozemky Kojetín

Likvidační správce zůstavitele Jaroslav Ondruška, nar. 03. 11. 1971, posledně bytem Dolnozahradská 223641, 767 01  Kroměříž, zemř. 14. 06. 2015 nabízí k prodeji pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště  Přerov, k. ú. a obec Kojetín a sice: podíl...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>