nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované u KÚ pro pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Zdislavice, obec Troubky - Zdislavice na LV č. 679, a to podíl 4/6:

- parc. č. st. 166/2 - zastavená plocha a nádvoří

- parc. č. 78/2 - zahrada

- parc. č. 721 - zahrada

- parc. č. 728/1 - zahrada

vč. podílu 4/6 součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a trvalých porostů. Odhadní cena 380 000 Kč.