Vypořádací podíl za uvolněný podíl v s. r. o.

Likvidační správce nabízí k prodeji vypořádací podíl za uvolněný podíl ve výši 100 % ve společnosti FVS s. r. o.,  se sídlem V Zahrádkách 193, 687 24  Uherský Ostroh, IČ 28283848, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58498, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200 000 Kč. Cena je stanovena dle posudku ve výši 12 036,00 Kč. Společnost vlastní 1/2 nemovitosti v Uherském Ostrohu a pozemky v k. ú. Brno Bystrc.