nemovitosti Troubky - Zdislavice DRAŽBA JIŽ 31. 10. 2018 !!!

Elekronická dražba proběhne 31. 10. 2018 v 9,00 hodin na www.exdražby.cz

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabzí k prodeji nemovitosti zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Zdislavice, obec Troubky - Zdislavice, na LV č. 350, a to podíl 1/2:

- parc. č. 257 - trvalý travní porost

- parc. č. 301/38 - ovocný sad

- parc. č. 301/77 - ovocný sad

- parc č. 301/86 - ovocný sad

- parc. č. 301301/114 - zahrada

- parc. č. 301/115 - zahrada

- parc. č. 301/129 - ostatní plocha

- parc. č. 301/160 - ostatní plocha

- parc. č. 301/167 - ovocný sad

- parc. č. 301/172 - ovocný sad

- parc. č. 695/36 - ostatní plocha

vč. podílu 1/2 součástí a příslušenství. Odhad 92 530 Kč