nemovitosti Troubky - Zdislavice

Likvidační správce zůstavitele Jana Hledíka, r. č. 430207/415, zemř. 16. 1. 2017 nabízí k prodeji nemovitosti evidované KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, KÚ Troubky, obec Troubky - Zdislavice, na LV č. 350, a to podíl 1/2:

- parc. č. 418 - orná půda

Odhad 22 020 Kč