pozemky Horní Ves u Fryštáku

Likvidační správce pozůstalosti zůstavitele Ladislava Bačůvky, nar. 1963, zemřelém 25. 04. 2015, posledně bytem Koryčany, část Lískovec 124 nabízí k prodeji podíl 1/86 nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u KÚ pro Zlíský kraj, KP Zlín, na LV 1896 pro k. ú. Horní Ves u Fryštáku a obec Fryšták, a to podíl 1/86 pozemku parc. č. 324/10 - ostatní plocha, pozemku parc. č. 325/2  ostatní plocha, pozemku parc. č. 953/2 - ostatní plocha, pozemku parc. č. 953/3 - lesní pozemek, pozemku parc. č. 955/1 - lesní pozemek, pozemku parc. č. 956/3 - lesní pozemek, vč. podíli 1/86 součástí a příslušenství, tj zejména trvalých porostů.

Dále podíl 1/86 nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u KÚ pro Zlínský kraj, KP Zlín, na LV 1935 pro k. ú. Horní Ves u Fryštáku a obec Fryšták, a to podíl 1/86 pozemku parc. č. 955/2 - lesní pozemek, vč. podílu 1/86 součástí a příslušenství, tj. zejména trvalých porostů.