RD Věžky u Kroměříže

Likvidační správce pozůstalosti po Josefu Goldmanovi nabízí ve spolupráci s Exekutorským úřadem ve Zlíně JUDr. Janou Jarkovou k prodeji rodinný dům č. p. v obci Věžky, k. ú. Věžky, obec Věžky, okres Kroměříž, parc. č. 231 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 25, rod. dům a parc. č. 232 - zahrada. Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.  Likvidační správce zpeněžuje 1/4 nemovitosti, EÚ 3/4 nemovitostí.