Prodej majetku

lednice Alaska

používaná lednice Alaska 120 l a výparníkem

vysavač VC 406 MAX

Nabízím k prodeji opotřebený vysavač VC 406 MAX, 1600 W. Cena 400 Kč

Rodinný dům Ivanovice na Hané

V insolvencnim rizeni  vedeném pod číslem jednacím KSBR 38 INS 13784/2015 B-8 nabízím k prodeji nemovitost pozemku parcely 180 o výměře 155 m2, druh - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba rod. domu č.p. 513, evidovaná na LV 867, pro KÚ 655848 Ivanovice na Hané. Více info na:...

Rodinný dům v obci Nové Syrovice

Do majetkové podstaty v řízení vedeném pod číslem jednacím  KSBR 33 INS 2369/2015–A-16  zapsán majetek, který  je zajištěn majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka: parcela st. 78 o výměře 228 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nové Syrovice, č. p. 58,...

Pozemky k. ú. Pitín

V řízení vedeném Krajským soudem pod číslem jednacím KSBR 32 INS 23094/2011 nabízím k prodeji je podíl ve výši ideální ¼, a to na: nemovitostech v katastrálním území Pitín LV č. 539 – podíl ve výši ideální ½ -    pozemku parcela č. 2844/25, orná půda, rozsáhlé chráněné území,...

Dům v obci Libina

Jako insolvenční správce dlužníka Františka Malého, insolvenční řízení vedené pod čj. KSOL 10 INS 24427/2013-A31, na kterého byl prohlášen konkurs, nabízím k prodeji: n1 - parcela č. 83, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, součástí je stavba č. p. 113 rodinný dům n2 - parcela č. 84,...

Kompletní vybavení malé lékárny

Kompletní vybavení lékárny. V řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod čj. KSBR 30 INS 24336/2014 nabízím k prodeji kompletní vybavení malé lékárny - léčiva, nábytek, laboratoř, PC, pokladna, sterilizátor aj. Zboží i inventář v Brně, léčiva ve Vyškově. Podmínky prodeje: - IS dává přednost odkupu...

Penzion v obci Chotěbuz

V řízení vedeném Krajským soudem  v Ostravě pod čj. KSOS 14 INS 23636/2013 je v nabídce budova penzionu na adrese Pod Zámkem č. 131, Chotěbuz. Budova č.p. 131 na parc.č. 139, budova bez čp/če na parc. č. 140/2, pozemky parc. č. 139,  parc. č. 140/1,  parc. č. 140/2, vše vedeno u...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5