Kompletní vybavení malé lékárny

Kompletní vybavení malé lékárny

Kompletní vybavení lékárny. V řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod čj. KSBR 30 INS 24336/2014 nabízím k prodeji kompletní vybavení malé lékárny - léčiva, nábytek, laboratoř, PC, pokladna, sterilizátor aj. Zboží i inventář v Brně, léčiva ve Vyškově.
Podmínky prodeje:
- IS dává přednost odkupu jako celku
- nejvyšší nabídce
- úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy
- veškeré náklady spojené s prodejem nese kupující
- zájemce v nabídce zřetelně uvede nabízenou úplatu
- nabídkové řízení může být ze strany insolvenčního správce kdykoliv zrušeno a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu a bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

Lhůta pro podávání nabídek je do 22. 6. 2015  
Bližší informace  podá insolvenční správkyně.
Nabídky zasílejte na e-mail: alena.fiantova@volny.cz nebo insolvencni.spravce@email.cz
Do předmětu nabídky uvádějte: " Nabídka ANBE" a mimo svou adresu uveďte též telefonický či e-mailový kontakt.
Dotazy je možno směřovat rovněž na tel. č. 602 716 707