Penzion v obci Chotěbuz

Penzion v obci Chotěbuz

V řízení vedeném Krajským soudem  v Ostravě pod čj. KSOS 14 INS 23636/2013 je v nabídce budova penzionu na adrese Pod Zámkem č. 131, Chotěbuz.

Budova č.p. 131 na parc.č. 139, budova bez čp/če na parc. č. 140/2, pozemky parc. č. 139,  parc. č. 140/1,  parc. č. 140/2, vše vedeno u Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava. Prodej bude uskutečněn prostřednictvím realitní kanceláře, info na tel. 773 207 222 nebo mail: rkkometa@rkkometa.cz. Podminkou je  platba na účet insolvenčnímu správci před podpisem smlouvy.