Dům v obci Libina

Dům v obci Libina

Jako insolvenční správce dlužníka Františka Malého, insolvenční řízení vedené pod čj. KSOL 10 INS 24427/2013-A31, na kterého byl prohlášen konkurs, nabízím k prodeji:

n1 - parcela č. 83, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, součástí je stavba č. p. 113 rodinný dům

n2 - parcela č. 84, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2, součástí je stavba č. p. 113 rodinný dům

vše v obci Libina, k. ú. Dolní Libina zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště  Šumperk

nemovitosti jsou nabízeny prostřednictvím dražební společnosti na jejich stránkách:

https://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni?reset=true