Podíl pozemku Zdounky

Likvidační správce zůstavitele Miroslav Nauč, nar. 18. 05. 1975, posledně bytem Zborovská 321, zemř. 08. 08. 2015 nabízí k prodeji nemovitosti evidované Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, ovbec a k. ú. Zdounky na LV č. 1464, a to: podíl 1/24 pozemku parc. č. 442 - ostatní plocha, vč. podílu 1/24 součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a trvalých porostů, v hodnotě oceňovacího předpisu 566,- Kč