Byt Zlín

Likvidační správce zůstavitele Miroslava Trávníčka, nar. 22. 01. 1963, zemř. 25. 10. 2016, posledně bytem třída Tomáše Bati 1276, 76001 Zlín nabízí k prodeji jednotku - byt č. 1276/806 v bytovém domě č. p. 1276 na pozemku parc. č. st. 4299, se kterou je spojen spoluvlastnický podíl 6239/755109 na společných částech domu č. p. 1276 na pozemku parc č. st. 4299, zapsané na LV č. 26078 a 2558, část obce Zlín, katastrální území Zlín, obec Zlín. Správu vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště ve Zlíně. Odhad na 1 300 000 Kč.

Nabídky do 31. 01. 2018