Podíl nemovitosti a pozemků Počenice, okres Kroměříž

Likvidační správce nabízí k prodeji:

- podíl 3/12 nemovitých věcí zapsaných k KN v KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, na LV č. 189 pro k. ú. Počenice, obec Počenice-Tetětice, a to podíl 3/12 budovy č. p. 13 v části obce Počenice na pozemku parc. č. 464/1, parc. č. 464/2, parc. č. 464/3 a dále podíl 3/12 pozemku parc. č. 464/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 464/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vč. podílu 3/12 součástí a příslušenství

- podíl 1/2 nemovité věci zapsané v KN u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, na LV 244 pro k. ú. Počenice, obec Počenice-Tetětice, a to podíl 1/2 pozemku parc. č. 463 - zahrada vč. podílu 1/2 součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a trvalých porostů

Cena dle posudku 390 000 Kč.