Prodej lesů, orné půdy - Petrůvka u Slavičína

Likvidační správkyně si dovoluje upozornit na připravovanou dražbu nemovitého majetku z likvidační podstaty zůst. Radka Svitáka. Předmětem dražby je nemovitý majetek, převážně lesní pozemky. Podrovnosti viz: Drazebni_vyhlaska.pdf (309810)