Prodej lesa a orné půdy Modrá u Velehradu a Velehrad

Likvidační správkyně pozůstalosti nabízí k přímému prodeji tento nemovitý majetek:

  • podíl 1/4 parc. č. 802 lesní pozemek o výměře 201 m2 v k. ú. Modrá u Velehradu, obec Modrá na LV 518
  • podíl 1/4 parc. č. 803 orná půda o výměře 23 m2 v k. ú. Modrá u Velehradu, obec Modrá na LV 518
  • podíl 1/3 parc. č. 1145 orná půda o výměře 350 m2 v k. ú. a obec Velehrad na LV 999

Nabídněte cenu