Odkup pohledávky ze soudního sporu za dlužníkem The building 91 s. r. o., IČ 067 59 190

Insolvenční správkyně v řízení KSOS 37 INS 24726/2020 oznamuje zahájení výběrového řízení směřujícího ke zpeněžení pohledávky ve výši 225 313 Kč, o kterou je veden spor u OS v Bruntále pod sp. zn. 38 C 39/2020 za společnosti The building 91 s. r. o. se sídlem třída Tomáše Bati 5331, 760 01  Zlín, IČ 067 59 190

Podmínky výběrového řízení a náležitosti nabídky Zothová.docx (26009)Zothová souhlas se zpeněžením.pdf (262866)