Připravuje se novela insolenčního zákona od 1. 1. 2019

20.09.2017 00:00

Od 1. 7. 2017 platí novela insolvenčního zákona, která omezuje podnikání tzv. "oddlužovacích agentur", které za vysoké částky zpracovaly dlužníkům insolvenční návrh, který se ukázal být nekvalitním a nesprávným. V našem ranku se vžilo oblíbené označení "šmejdi", kteří naváděli dlužníky ke lhaní a často i zatajování majetku, což v konečném důsledku přineslo dlužníkům ještě větší problémy. Od platnosti novely tedy insolvenční návrh může podat pouze advokát, insolvenční správce, exekutor nebo notář, a to za pevně stanovenou částku 4 000 Kč pro jednotlivce a 6 000 Kč pro manžele (k této částce je nutno připočíst aktuální sazbu DPH). Dosud není ujasněno, jak, kdy a kým bude platba za zpracovaný návrh provedena. Podle jednoho názoru to bude v mezidobí od povolení do schválení oddlužení a podle jiného bude úhrada zpracovateli provedena z běžných měsíčních srážek jako pohledávka přednostní. Jinou volbou je ponechání zpracování návrhu neziskovou organizací, což je zcela zdarma. Na webu ministerstva spravedlnosti lze najít seznam poskytovatelů služeb v insolvenci na https://sako.justice.cz.