Novela zákona o osobním bankrotu umožní vstup do systému více lidem

17.01.2018 12:55

Na dnešním zasedání vláda schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění podmínky pro oddlužení. Zpřístupňuje proces oddlužení širšímu spektru poctivě splácejících dlužníků a pomáhá lidem z tzv. dluhové pasti. Zároveň však počítá s jejich aktivním zapojením do ekonomické činnosti a nabádá k zodpovědnému chování. Podle nových pravidel postačí, že dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu 7 let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožňuje rychlejší oddlužení dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů.