Prodej vykonavatelné pohledávky, vykonatelnost realizována

04.06.2019 12:24

Likvidační správce pozůstalosti vedené pod sp. zn. 33 D 222/2018 nabízí k odprodeji pohledávku ze soupisu likvidační podstaty v nominální hodnotě 1 491 666,30 Kč za nepodnikající fyzickou osobou, přiznanou rozsudkem Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 30. 10. 2013, č.j. 59 Co 331/2013-182,který nabyl právní moci dne 04. 12. 2013 a vykonatelnosti dne 04. 01. 2014, a rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 02. 2013, č.j. 44 C 87/2012-130, který nabyl právní moci dne 04. 12. 2013 a vykonatelnosti 04. 01. 2014, vymáhaná Exekutorským úřadem Zlín, soudní exekutor Mgr. Marek Jenerál, pod sp. zn. 177EX 727/15, ve výši ke dni úmrtí 1 491 666,30 Kč. Povinné je z důchodu strhávána částka ve výši 3 185 Kč měsíčně. Znalecký posudek k dispoziciZnalecky_posudek_Zdenka_Patousova_21_05_2019.pdf (177698)Znalecky_posudek_Zdenka_Patousova_21_05_2019.pdf (173,5 kB)

Nabídněte cenu