dražba podílu 1/12 RD Koryčany (KM) vč. pozemku

dražba podílu 1/12 RD Koryčany (KM) vč. pozemku

Insolvenční správce si dovoluje upozornit na dražbu uskutečněnou dne 19. 12. 2019 ve věci KSBR 47 INS 31427/2013, jedná se o podíl 1/12 nemovitosti parc. č. 1406 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je budova č. p. 841 a dále pozemek parc. č. 1407 - zahrada. Vše na LV č. 415 pro k.ú. a obec Koryčany, KÚ pro Zlínský kraj.

podrobnosti na: https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=kory%C4%8Dany&c1=2