Dražba podílu 1/4 RD Letonice vč. zahrady

Dražba podílu 1/4 RD Letonice  vč. zahrady

insolvenční správce ve věci KSBR 44 INS 3517/2017 si dovoluje upozornit na připravovanou dražbu, která se uskuteční dne 24. 10. 2019, a to  podílu 1/4 par. č. st. 305 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 252 a dále parc. č. 3069 - zahrada, vše na LV č. 350 pro obec a k. ú. Letonice, okres Vyškov, KÚ pro Jihomoravský kraj.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=52598&taa=1&backurl=taa=1**a=s**st=letonice**c1=2