podíl 1/4 bytu Hranice

IS ve věci KSBR 31 INS 21282/2015 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 k bytové jednotce č. 1529/2, která je umístěna v bytovém domě č. p. 1529 a č. p. 1530 na parcele č. st. 4018/1 zapsáno na LV č. 5602 u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Hranice, k. ú. a obec Hranice. Podíl na společných částech domu č. p. 1529/1 a 1529/2 a na pozemku parc. č. st. 4018/1 ve výši 889/45488, zapsáno na LV č. 5541 u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Hranice, k. ú. a obec Hranice.